Contact

  • (1) Shri.Mangesh Mulye

Tarangini Sanskrutik Pratishthan Mumbai,
Executive Trustee Co. Bank Of Maharashtra,
Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai
Phone- 022-445 43 90

 

 

  • (2) Shri.Shounak Abhisheki,
    Chief Trustee Tarangini Sanskrutik Pratishthan,
    Sthairya Co-op Society Karve Nagar, Pune 411052
    Phone- 020-2544 09 24, Mobile-(+91)9822008334
    sabhisheki@yahoo.com


 

 

 

 

 
© www.taranginipratishthan.com
Developed By : Maitreyi Graphics